Tisdagsligans medelgolfare

Medelgolfaren är den som är närmast medelresultatet för samtliga som fullföljt 7-bästa slagspelet.

Vandringspriset är instiftat 2007 och utgörs av en äldre golfklubba med hickoriskaft skänkt av tidigare
medlem i ligan Bengt Ekeblad

År Förvaltare av vandringspriset Årets medelslag av 7-bästa/ medelgolfarens slag 7-bästa/bästa nettomedel
2007 Bengt-Ove Olofsson

543 / 544

2008 Boris Johansson

526 / 527

2009 Rolf Larsson

525 / 525

2010 SvenÅke Sjöstrand

533 / 533

2011 Mats Fredriksson

536 / 535

2012 Rolf Larsson

525 / 525

2013 Leif Gunnarsson och Börje Samuelsson

529,8 / 530

2014 Börje Samuelsson

531,6 / 532

2015 Göran Wendt

533,3 / 536

2016 Ronny Upphoff

531,3/533

Från och med 2017 görs ny bedömning av medelgolfaren. Det enskilda medelresultat  = medelresultatet av samtligas medel

2017 Lars-Eric Larsson

79,6 / 79,7

Från och med 2018 ändras till bästa individuella nettomedelresultat av samtliga spelade omgångar under säsongen

2018 Börje Samuelsson

75,5

Från och med 2019 ändras till bästa nettoresultat

2019 Bengt Andersson

68 slag

2020 Börje Samuelsson

64 slag