Tisdagsligans medelgolfare

Medelgolfaren är den som är närmast medelresultatet för samtliga som fullföljt 7-bästa slagspelet.

Vandringspriset är instiftat 2007 och utgörs av en äldre golfklubba med hickoriskaft skänkt av tidigare
medlem i ligan Bengt Ekeblad

År Förvaltare av vandringspriset Årets medelslag av 7-bästa/ medelgolfarens slag 7-bästa/bästa nettomedel
2007 Bengt-Ove Olofsson

543 / 544

2008 Boris Johansson

526 / 527

2009 Rolf Larsson

525 / 525

2010 SvenÅke Sjöstrand

533 / 533

2011 Mats Fredriksson

536 / 535

2012 Rolf Larsson

525 / 525

2013 Leif Gunnarsson och Börje Samuelsson

529,8 / 530

2014 Börje Samuelsson

531,6 / 532

2015 Göran Wendt

533,3 / 536

2016 Ronny Upphoff

531,3/533

Från och med 2017 görs ny bedömning av medelgolfaren. Det enskilda medelresultat  = medelresultatet av samtligas medel
2017 Lars-Eric Larsson

79,6 / 79,7

Från och med 2018 ändras till bästa individuella nettomedelresultat av samtliga spelade omgångar under säsongen
2018 Börje Samuelsson

75,5