Ligapraxis (sammanfattning av tidigare viktigaste överenskommelser):
Bekräftade vid startmöte 2004-03-23, senaste revidering 2019-03-20.       (Utskriftsvänlig version)
1 Deltagare i tisdagsligan är maximerat till 25 st  (2011). Prövningen av ny medlems plats i ligan  sker vid upptaktsmötet inför kommande säsong.
2 För att behålla sin plats i ligan ska man under året deltagit minst sju omgångar. Av ligamajoriteten accepterade och i förväg meddelade skäl för hinder att delta sju eller fler omgångar (ex vis långtidssjukdom, arbete på annan ort) kan innebära undantag från regeln.
3 Tävlingsformerna är:
 - slaggolf, de sju bästa resultaten räknas, (enligt slaggolfreglerna) varje tisdag under spelsäsong
 - matchspel efter särskild anmälan och lottning
 - avslutningsspel
4 Slaggolfspel sker varje tisdag.
Bokning av starttider görs enligt särskilt schema.
Samling senast 15 minuter före utsatt tid för spelstart. Senare ankomst måste i god tid anmälas i förväg, annars kan ej räknas med möjlighet att delta.
5 Startordning och lagindelning lottas ex vis genom bolluppkastning.
Två sista omgångarna seedad lottning efter ställning i 7-bästa (2010).
6 Scorekort förs av den i varje boll som har det sämsta nettoresultatet på första hålet, eller vid lika resultat inom bollen, efterföljande hål.
7 Spelet genomförs som slaggolf från antingen "(gul) 57,(blå) 52 eller (röd) 49" tee. Avståndsmätmätinstrument är tillåtet. Säsongens sju bästa resultat redovisas i ligatabellen. Scorekort skall alltid lämnas till statistikredovisaren. Kontrollräknade resultat gäller.
8 Insatsen för det individuella slagspelet och för lagspelet är från och med 2020 20 sek.
Fördelningen av vinster är 10 för enskild vinst och 10 kr för lag.
Lagresultaten ska räknas som genomsnitt i laget (2005).
Om någon spelare bryter en rond ska hans resultat inte räknas (2009).
9 Matchspel med Aimos tavla som vandringspris lottas vid startmötet (2012).
10 Avslutningsspel genomförs på annan bana än Haverdal i mitten/slutet av september.
Två arrangörer tas fram genom lottdragning. Fr. o. m 2019 gäller att den som ingår eller ingått i arrangörskommittén inte skall
ingå i underlaget för lottning innan samtliga i ligan har haft arrangörsuppdrag.
Insatserna är vid slutspelet 50 kr per deltagare.
I samband med slutspelet skall de olika vandringspriserna byta förvaltare. Tidigare förvaltare förväntas personligen eller genom ombud överlämna priset.
11 Ev. ändring av överenskommet spelsätt kan bara ske vid upptaktsmötet eller annat möte där en majoritet av ligamedlemmarna är närvarande.
 

Startsida