Tisdagsligans indexsammanställning med utgångspunkt från årets spelresultat

Tabellen visar rangordnat årsmedelbruttoresultat på respektive hål.
(Obs banans index o svårighetsgrad är inte alltid samstämmiga).

hål

Nya index 2014 Par 2014 efter
17
omgångar

2015 efter
23
omgångar

2016 efter 18
omgångar

2017 efter
24
omgångar

2018 efter
19
omgångar

2019 efter
21
 omgångar

Nya index 2020

2020 efter
22
 omgångar

1

5 4 7 8 6 8 7 7 6 4

2

15 4 15 16 11 10 14 15 14 11

3

13 5 6 6 7 9 4 5 10 6

4

11 4 13 11 12 12 12 14 18 13

5

3 3 16 13 13 15 15 12 4 8

6

17 5 11 7 8 4 9 11 8 14

7

7 3 17 17 17 17 17 16 12 18

8

1 4 1 2 2 1 1 1 2 1

9

9 4 9 10 14 13 10 10 16 12
 


     

10

6 4 5 5 5 8 3 4 5 7

11

18 4 14 15 16 16 18 17 13 17

12

14 4 12 14 10 11 11 13 9 9

13

12 5 3 3 3 3 8 3 7 3

14

4 3 10 12 15 14 13 8 3 10

15

16 5 4 9 4 6 6 9 17 15

16

10 3 18 18 18 18 16 18 15 16

17

2 4 2 1 1 2 2 2 1 2

18

8 4 8 4 9 7 5 6 11 5
Antal ronder   72 311 379 312 356 363 278   429

Utskriftsvänlig version